M.R.S.SHRI KRISHNA PRANAMI GIRLS P.G. COLLEGE, BHADRA
M.R.S.SHRI KRISHNA PRANAMI GIRLS T.T. COLLEGE, BHADRA

Click here to edit subtitle

News

Our Lecturers

Posted by mrsskpgc on December 22, 2012 at 1:55 AM

1.        Sh. Satish Yadav (Physics)

2.        Sh. Naresh Sai (Mathematics)

3.        Smt Sunita Jangir (Chemistry)

4.        Sh. Mukesh Sharma (Botany)

5.        Sh. Prithivi Pal Saharan (Zoology)

6.        Dr. Ranjana bansal (Geography)

7.       Sh. Mange Ram (Geography)

8.       Sh. Pawan Kumar (English Ltr.)

9.       Smt. Suman Sharma (Hindi Ltr.)

10.     Smt. Nirmala devi (Home Sc.)

11.     Sh. Yogesh Sharma (History)

12.     Sh. Ramswaroop Kamad (Pol. Sc.)

13.   Sh. Umesh Goyal (Computer)

14.   Sh. Prem Singh (Sociology)

15.   Smt. Deepika Narang (Buss. Mgmt.)

16.   Sh. Sunny Wadhvani (A.B.St)